alt

Partijkeuringen (AP04) grond

Voor diverse opdrachtgevers voert Prommenz partijkeuringen (AP04) uit. Bijvoorbeeld op vrijgekomen grond bij graafwerkzaamheden, spoelgrond afkomstig van de bollenteelt of in situ.
Opdrachtgever: Diverse aannemers
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

​Bij projecten als graafwerkzaamheden, spoelen van bollennetten bij de kweek van bloembollen of het voornemen om grond af te graven, dienen partijen grond te worden gekeurd volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de afzetmogelijkheden naar derden. Een partijkeuring (AP04) dient als wettig bewijsmiddel waarin de herkomst, het uitgevoerde onderzoek en de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond worden beschreven.

Rol Prommenz:

Prommenz onderzoekt de milieuhygiënische kwaliteit van de onderzochte partij grond, conform het Besluit bodemkwaliteit, en brengt een advies uit over de afzetmogelijkheden naar derden.


Opdrachtgever over Prommenz:

Opdrachtgevers zijn positief over de snelheid waarmeer een onderzoek kan worden afgerond, vaak al binnen twee weken na uitvoeren van de veldwerkzaamheden. Tevens wordt het meedenken met de opdrachtgever benadrukt als positief.

Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: