alt

Realisatie ondergrondse containers centrum Alkmaar

In het historische centrum van Alkmaar gaat de gemeente Alkmaar 80 ondergrondse afvalcontainers realiseren. Prommenz ondersteunt Stadswerk072 hierin door de technische voorbereiding en het toezicht te verzorgen.
Opdrachtgever: Stadswerk072
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

In het centrum van Alkmaar wordt het huisvuil opgehaald met behulp van vuilniszakken. Deze zakken worden regelmatig door vogels opengemaakt, wat veel stank en zwerfvuil tot gevolg heeft. De gemeente Alkmaar heeft besloten de huisvuilzakken te vervangen voor 80 ondergrondse afvalcontainers in het historische centrum.Rol Prommenz:

Prommenz verzorgt de technische vertaling van het inrichtingsplan naar een uitvoeringsgereed ontwerp en begeleid de feitelijk plaatsing. Gezien het historische karakter van de binnenstad is iedere locatie weer een aparte bouwplaat met specifieke kenmerken, zoals monumentale bebouwing en historische kademuren.


Opdrachtgever over Prommenz:

​De opdrachtgever is tevreden.

Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: