Recente Projecten

Prommenz is een advies- en ingenieursbureau in schagen.

Wij richten ons, zoals onze naam al verbergt, op de mensen áchter uw ruimtelijke project. De mens als grondeigenaar, bestuurder, belanghebbende of gewoon collega. Of het nu gaat om uw ruimtelijke plannen, het herstructurering van uw openbare ruimte of het regisseren van uw ruimtelijke ontwikkeling, Prommenz ontzorgt u niet maximaal, maar optimaal. Onze dienstverlening binnen de werkvelden Ruimte, Infra en Ontwikkeling gaat naadloos in elkaar over.
 
Binnen welke werkveld ligt uw behoefte?

Julianadorp Oost

Prommenz verzorgt de landmeetkundige werkzaamheden bij de realisatie van een nieuwe woonwijk in Julianadorp.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

3D-model voor machinebesturing

Prommenz verzorgt de landmeetkundige ondersteuning en maakt 3D-modellen voor het bepalen van hoeveelheden en machinebesturing.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Kop van de Beatrixstraat Den Helder

In opdracht van een woningstichting verzorgt Prommenz de landmeetkundige ondersteuning voor het realiseren een nieuw appartementencomplex in het centrum van Den Helder.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Verkennend waterbodemonderzoek

Voor zowel overheden, aannemers als adviesbureaus voert Prommenz verkennend waterbodemonderzoek uit. Hierbij bepalen wij de kwantiteit en de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Verkennend en nader bodemonderzoek

Voor zowel overheden, particulieren, aannemers als adviesbureaus, voert Prommenz verkennend of nader bodemonderzoek uit. Dit doen wij onder andere bij de aan- of verkoop van grond of in het kader van een ruimtelijke procedure.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Partijkeuringen (AP04) grond

Voor diverse opdrachtgevers voert Prommenz partijkeuringen (AP04) uit. Bijvoorbeeld op vrijgekomen grond bij graafwerkzaamheden, spoelgrond afkomstig van de bollenteelt of in situ.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Opstellen Plannen van aanpak aanbestedingen op basis van EMVI

Prommenz stelt voor diverse aannemers plannen van aanpak op voor aanbestedingen op basis van EMVI. Wij zijn de verbindende schakel tussen opdrachtgever en inschrijver.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Realisatie ondergrondse containers centrum Alkmaar

In het historische centrum van Alkmaar gaat de gemeente Alkmaar 80 ondergrondse afvalcontainers realiseren. Prommenz ondersteunt Stadswerk072 hierin door de technische voorbereiding en het toezicht te verzorgen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Uitbreiding winkelcentrum de Boogerd te Wognum

In opdracht van de gemeente Medemblik verzorgt Prommenz het ontwerp en de technische werkvoorbereiding voor de uitbreiding van het winkelcentrum de Boogerd te Wognum.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Woningbouwontwikkeling Leimuiden

In opdracht van Zeeman Vastgoed & Kuin Vastgoedontwikkeling begeleidt Prommenz de technische en procesmatige voorbereidingen voor het ontwikkelen van een 46-tal woningen in Leimuiden.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectleiding bouw- en woonrijp maken Luijendijk-Zuid

In opdracht van de gemeente Landsmeer leidt Prommenz het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwwijk Luijendijk-Zuid.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Besteksvoorbereiding baggerplan 2016

In opdracht van de stadsdeel Nieuw West (Amsterdam) is Prommenz bezig met de uitwerking van het baggerpogramma voor het jaar 2016 in een RAW-bestek.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Ruimte voor Ruimte Bergen (NH)

Prommenz adviseert een glastuinbouwbedrijf bij de herontwikkeling van het erf. De huidige glasopstand wordt omgezet naar drie streekwoningen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Directie & Toezicht op ondergrondse containers

Prommenz houdt toezicht en verzorgt de directie voor de plaatsing van meer dan 1000 containers in Noord-Holland. In opdracht van gemeenten, regionale reinigingsdiensten en de HVC verzorgen wij een probleemloze plaatsing.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Locatiestudie Ondergrondse containers en clusterplaatsen

Voor veel Noord-Hollandse gemeenten verricht Prommenz locatiestudies voor zowel ondergrondse afvalcontainers als clusterplaatsen voor rolcontainers.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Woningbouw Zuidoostbeemster

In de Zuidoostbeemster wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Voor een gedeelte is de uitvoering reeds gestart. In opdracht van de Beemster Compagnie houdt Prommenz toezicht op het woonrijpmaken en voert Prommenz de directie.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Uitbreiding begraafplaats Warmenhuizen

Voor de gemeente Harenkarspel is Prommenz bezig met het ontwerp en technische werkvoorbereiding voor de uitbreiding van de begraafplaats in Warmenhuizen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Akersloot

Prommenz adviseert de gemeente Castricum bij een van haar Woningbouwprojecten. Het plan Startingerweg is een kleinschalige uitbreidingslocatie in Akersloot, specifiek gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Ontwikkeling molen nabij de Schager Wiel

Bouwen in het buitengebied is op grond van provinciaal beleid erg lastig. Zelfs als het gaat om een molen. In opdracht van een gespecialiseerd aannemer in molens, schrijft Prommenz een ruimtelijke onderbouwing om ‘nut en noodzaak’ aan te tonen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Capaciteitsberekeningen water

Prommenz verzorgt op verzoek van een bloembollenbedrijf in de kop van Noord Holland het procesmanagement van een breed onderzoek naar de watercapaciteit in de directe nabijheid van zijn percelen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Limmen-Zandzoom

Prommenz begeleidt de gemeente Castricum bij haar verwervingsopgave voor het woningbouwproject ‘Limmen-Zandzoom’. Daarnaast heeft Prommenz de gemeente geholpen bij het opstellen van de Nota Bovenwijks, het Exploitatieplan en adviseert Prommenz de gemeente
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Rijksweg 59-61

Prommenz adviseert de gemeente Castricum bij een van haar woningbouwprojecten. Het project 'Rijksweg 59-61' is een inbreidingslocatie op een voormalige bedrijfslocatie aan de Rijksweg in Limmen.
Werkvelden: ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management