alt

Zevenhuis in Hoorn

In Hoorn wordt een bedrijventerrein ontwikkeld, genaamd Zevenhuis.
Opdrachtgever: Zevenhuis
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

​De realisatie van bedrijventerrein Zevenhuis geschiedt in meerdere fasen. Voor zowel fase 1a, het woonrijp maken, als 1b, het bouwrijp maken is Prommenz ingezet. 

Rol Prommenz:

Prommenz heeft ten aanzien van dit project onder andere geotechnisch onderzoek gedaan en een voorbelastingsbestek opgesteld. 
In januari 2018 wordt gestart met de voorbelasting

Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: