alt

Uitbreiding winkelcentrum de Boogerd te Wognum

In opdracht van de gemeente Medemblik verzorgt Prommenz het ontwerp en de technische werkvoorbereiding voor de uitbreiding van het winkelcentrum de Boogerd te Wognum.
Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

In 2012 is naast het winkelcentrum "de Boogerd" in Wognum een sporthal en basisschool gesloopt. Op deze locatie zal onder andere een nieuwe supermarkt komen. Om deze ontwikkeling te integreren in de bestaande situatie, wordt de gehele buitenruimte aangepast. Zo zal het voetgangersgebied en de parkeergelegenheid worden uitgebreid. Voordat dit in uitvoering komt wordt de ondergrondse infrastructuur aangepast. Een nauwe samenwerking met omwonenden, winkeliers, toeleveranciers etc. is van essentieel belang voor een goede realisatie.Rol Prommenz:

​Prommenz is verantwoordelijk voor het ontwerpen, technisch voorbereiden en aanbestedingsgereed maken van dit multidisciplinaire project. Grondwerk, riolering, verhardingen, groenvoorzieningen en openbare verlichtingen dienen door Prommenz ontworpen, geëngineerd en aanbesteed te worden. Tevens begeleidt Prommenz het proces voor de verlegging van de nutsleidingen binnen het projectgebied.Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: