alt

Verkennend en nader bodemonderzoek

Voor zowel overheden, particulieren, aannemers als adviesbureaus, voert Prommenz verkennend of nader bodemonderzoek uit. Dit doen wij onder andere bij de aan- of verkoop van grond of in het kader van een ruimtelijke procedure.
Opdrachtgever: Diverse overheden, particulieren, aannemers of adviesbureaus.
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

​In het kader van een ruimtelijke procedure of voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden, de aanschaf van een woning of om gewoon inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dient een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 of nader bodemonderzoek conform NTA 5755 te worden uitgevoerd.

Bij het verrichten van bodemonderzoek worden boringen verricht en monsters genomen van de boven- en ondergrond. Dit om de  milieuhygiënische kwaliteit van de onderzochte bodem inzichtelijk te maken.  Rol Prommenz:

Prommenz onderzoekt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, conform NEN 5740 of NTA 5755 en brengt een advies uit over de eventuele aangetroffen verontreiniging.


Opdrachtgever over Prommenz:

Opdrachtgevers zijn positief over de snelheid waarmee een onderzoek kan worden afgerond, vaak al binnen twee weken na het uitvoeren van de veldwerkzaamheden. Tevens wordt het meedenken met de opdrachtgever benadrukt als positief.

Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: