alt

Woningbouwontwikkeling Leimuiden

In opdracht van Zeeman Vastgoed & Kuin Vastgoedontwikkeling begeleidt Prommenz de technische en procesmatige voorbereidingen voor het ontwikkelen van een 46-tal woningen in Leimuiden.
Opdrachtgever: Zeeman Vastgoed & Kuin Vastgoedontwikkeling
Werkvelden:
ruimte infra ontwikkeling milieu maatvoering
Diensten: Engineering Advisering Detachering Management

Projectomschrijving:

​In het Zuid-Hollandse Leimuiden worden aan de Beukenlaan gefaseerd woningen ontwikkeld. In de derdeen laatste fase van deze ontwikkeling, wordt Beukenlaan 3 ontwikkeld. Dit plan bestaat uit de bouw van 46 woningen. Hiertoe wordt het terrein eerst bouwrijp gemaakt, waarna de bouw van de woningen gefaseerd gaat plaatsvinden. Hieraan gekoppeld wordt ook de openbare ruimte gefaseerd woonrijp gemaakt.
Na de ontwikkeling wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente Kaag & Braassem. Om deze overdracht zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, is gekozen voor een procesmatige benadering.Rol Prommenz:

​Prommenz werkt in opdracht van Zeeman Vastgoed en Kuin Vastgoedontwikkeling het project vanaf schetsontwerp op tot een technisch ontwerp en aanbesteed project. Daarnaast is de procesmatige kant van dit project een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de overdracht van de openbare ruimte, maar tevens naar het verkrijgen van benodigde vergunningen, toestemmingen e.d.

Locatie:

 

Uw Adviseur:

Share this: